Санаи 24 апрели соли 2018 бо байни Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ ва Донишгоҳи милли техникии Беларус (ДМТБ) ва Академияи давлатии авиатсияи Беларус (АДАБ) семинари мустақим (онлайн) баргузор гардид. Дар кори семинар донишҷӯёни факултети муҳандисӣ техникии ДМТБ-ДТТ ва факултети авиатсияи шаҳрвандии АДАБ-ДТТ ширкат намуданд. Аз ҷониби дигар бошанд донишҷӯёни тоҷик, ки айни ҳол дар Ҷумҳурии Беларус идомаи таҳсил менамоянд ширкат варзиданд.

Мақсади баргузории семинари мазкур шинос намудани донишҷӯёни факултетҳои муштараки ДТТ бо имкониятҳо ва шароити таълим ва зист дар донишгоҳҳои Ҷумҳурии Беларус ва таъсиси замина барои муоширати донишҷӯён ва омӯзгорони ин муассисаҳо мебошад.

Дар семинар муовини ректор оид ба илм ва равобити байналмиллалӣ Абдуллоев М.А., модератори семинар Анварова Г.Б., мудири кафедраи ФГваУТ Абдурасулов А.А., декани факултети муштарак Гадоев С.А., муовини аввали ректори ДМТБ Вершина Г.А., декани факултети меъмории ДМТБ Сардаров А. ва ректори АДАБ Ловшенко Г.Ф. баромад намуда аз фаъолияти  факултет ва таҳсили донишҷӯёни тоҷик изҳори қаноатмандӣ карда оиди дурнамои фаъолияти факултетҳои муштарак андешаҳои худро иброз намуданд. Декани факултет Гадоев С.А. нисбати фаъолияти факултетҳо, корҳои анҷомдодашуда оид ба ҷалби довталабон барои соли таҳсили 2018-2019, оиди сомонаи факултет ва ғ. ба ҳозирин маълумот пешниҳод намуд.

 

Хатмкунандаи аввалини ДМТБ айни ҳол ассистенти кафедраи Технологияи мошинсозӣ, дастгоҳҳо ва асбобҳои металлбурӣ Мавҷуда Мамадназарова аз омӯзгорони беларус барои тарбия ва таълим арзи сипос намуда ба донишҷӯён тавсия намуд, ки нағз хонанд ва дар оянда барои рушди истеҳсолоти  Тоҷикистони азиз саҳми худро гузоранд.

Сипас аз ҷониби донишҷӯён саволҳо ба намояндагони донишгоҳҳои Ҷумҳурии Беларус оиди идомаи таҳсил ва шароити зист дар хобгоҳ, суғуртаи тиббӣ ва ғ. пешниҳод гардид. донишҷӯён ба саволҳои худ ҷавобҳои муфассал гирифтанд. Дар анҷоми семинар донишҷӯёни ширкаткунанда байни худ суҳбати озод намуданд.

Қайд намудан зарур аст, ки моҳи майи соли ҷорӣ дар заминаи факултетҳои муштарак бо ташаббуси сафорати Ҷумҳурии Беларус дар Тоҷикистон ва Донишгоҳи миллии техникии Беларус “Маркази маълумоти ҳуқуқӣ” ва “Маркази фарҳанг, илм ва таҳсил дар Беларус” кушода мешавад. Марказҳои мазкур ба  хоҳишмандоне, ки мехоҳанд дар Беларус таҳсил ва зиндагӣ намоянд бо қонунгузорӣ, хусусиятҳои фарҳангӣ ва шароити зист шинос шаванд.

Факултети муњандисї - техникии Донишгоњи миллии техникии Белорус ва Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї (минбаъд - ФМТ ДМТБ - ДТТ) дар асоси супоришњои Президентњои Љумњурии Беларус ва Љумњурии Тољикистон (октябри соли 2011), ќарори Шўрои олимони ДМТБ ва ДТТ ба номи ак. М.С. Осимї (њамчун муассисон) дар мувофиќа бо Вазорати маорифи Љумњурии Беларус ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон «Созишнома дар бораи таъсиси  факултети муњандисї - техникии Донишгоњи миллии - техникии Белорус ва Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї, аз 28.10.с.2011», «Созишнома оид ба њамкорињои байни ДМТБ - ДТТ аз 28.10.с.2011» ва Ќарордоди байни ДМТБ - ДТТ ба номи ак. М.С. Осимї аз 02.03 с.2012»   таъсис дода шудааст.

Зинаи аввали тањсил (курси 1 ва 2) дар ФМТ ДМТБ-ДТТ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зинаи дуюм (бахшњои 3…6) дар ДМТБ дар Ҷумҳурии Белорус роњандозї мешавад. Њоло дар факултети МТ ДМТБ-ДТТ 259 нафар донишљў дар курсњои 1-2 ва дар ДМТБ бошад, зиёда аз 150 нафар донишљў тањсил карда истодаанд. 22 нафар донишҷӯсоли 2017 ДМТБхатмнамудадаркафедраҳоиДТТвадигарсоҳаҳоииқтисодиётимамлакаткорвафаъолиятменамоянд.

 

Факултети авиатсияи шаҳрвандииАкадемияидавлатииавиатсияиБелорус-ДонишгоҳитехникииТоҷикистонбаномиакадемикМ.С.Осимӣ

 (минбаъд ФАШ АДАБ-ДТТ) соли 2016 таъсис ёфтааст.

Факултет дар асоси созишномаи таъсиси факултети АШ АДАБ-ДТТ ва қарордодипешниҳодихизматрасониитаълимӣдарфакултетимазкураз 10 августисоли 2016 ташкилгардид.

МақсадитаъсисифакултетиАШАДАБ-ДТТинқонеъ намудани эҳтиёҷотиҶумҳурииТоҷикистонвадиг. ҷумҳуриҳоиҳамсоябомутахассисонибаландихтисосисоҳаиавиатсияишаҳрвандӣмебошад.

Боиси қайдаст, кимаблағитаҳсилдарфакултетбароишаҳрвандониҶумҳурииТоҷикистонбаробар аз 1 то 1,5 маротиба чун шаҳрвандониҶумҳурииБелорусбуданисбатитаҳсилишаҳрвандихориҷа дар Белорус хеле  арзон аст.

Марҳалаи аввали таҳсил  (курси 1) дар ДТТ ба номи академик М.Осимӣ  вамарҳалаидуюм (курсҳои 2...5) дарАДАБ, (ш. Минск) боҳимояидипломвадоданидараҷаикасбӣамалӣмешавад.

         Айни ҳолдаркурсиякумифакултет  25 нафартаҳсилнамуда, 28 нафаркурсантикурси 2, дар  АДАБ таҳсилроидомадодаистодаанд.

 


 

   Логотип БНТУ