Дастури таълимии мазкур барои донишҷўѐни бахшҳои авали донишгоҳ тавсия карда мешавад. Дастури таълимӣ дар асоси Стандарти давлатӣ ва барномаҳои кории фанни "Геометрияи тасвирӣ. Нақшакашии муҳандисӣ" тартиб ѐфтааст. Мақсад ва тартиби иҷрои кор, мафҳумҳои асосӣ, интихоби намуд ва иҷрои проексияҳои аксонометрӣ нишон дода шудааст (Ҷӯраев Т.Қ.). Дар дастури таълимӣ оид ба дуруст иҷро намудани вазифа, супоришҳо, ҷадвали вариантҳо (замимаи 3; 4) маълумот мав- ҷуданд. Доир ба иҷрои вазифа – сохтани намуд, тасвири аксонометрӣ ва буришгоҳ дар проексияҳои аксонометрии ҷузъ тавсияҳо оварда тарзҳои сохтан, намунаи супоришҳо ва саволҳои санҷишӣ нишон дода шуд (Зарипов А.Х.). Дар замимаҳои 1 ва 2 намунаи иҷрои пай дар пайи проексияҳои аксонометрии шаклҳои геометрӣ, ки устод Ҷӯраев Т.Қ. тартиб додааст (иҷрои компютерӣ – Қурбонов Б.М.), оварда шудааст. 

 

 

 

Скачать 

   Логотип БНТУ