Дастури методии мазкур барои донишљўёни бахши аввали
факултети энергетикї тавсия карда мешавад. Дар дастури методї оид
ба дуруст иљро намудани вазифа, супоришњо, љадвали вариантњо
маълумот оварда шудааст. Доир ба иљрои вазифа – сохтани шаклњои
геометрї, хатњои каљ, моилї, махрутї, пайвасти мунтазами хатњо тавсияњо
оварда шуда, тарзњои сохтан ва намунаи супоришњо нишон дода шудааст.
Муаллифони ќисмхои «Сарсухан» ва «Хатхои каљ» устод Љўраев Т.Ќ.,
ќисмњои «Моилї ва конуснокї», «Пайвасти равони хатњо», «Шарти вазифа,
намунаи иљро ва вариантњои супориш» омўзгор Зарипов А.Х., ќисмњои
«Тарзи таќсими порчаи хати рост, кунљ, давра ба њиссахои баробар»-и
дастури мазкур омўзгор Самиев Т.М. мебошанд.

 

Скачать

   Логотип БНТУ