Маводи таълимӣ барои донишљӯёне, ки фанни Накшакашии компютериро меомӯзанд, пешбинӣ шудааст. Омӯзиши фани «Графикаи компютерӣ» дар барномаи Auto CAD ба роҳ монда шудааст. Дар дастур намунаи вазифаҳои инфиродӣ бо вариантҳо, тестҳои имтиҳони фосилавӣ оварда шудааст.

Скачать

Дастурамал аз панљ супориши графикї иборат мебошад. Супоришњои аз 1 – 4 аз рўи координатањое, ки дар љадвали 1,
2, 3, 4, 5, 6 оварда шудаанд иљро карда мешаванд. Супориши 5 ва 6,
ки њар кадомаш аз 30 вариант иборатаст гирифта мешавад.

Скачать 

 

 

 

 

 

Самый эффективный самоучитель по AutoCAD-у.

Скачать 

   Логотип БНТУ