Экспонаты Центра  белорусского образования, науки и культуры в Таджикистане

 

МГПУ им. Шамякина

 1. Народная педагогіка Мазырскага Палесся (В.С.Болбас, І.С.Сычова), 2012
 2. Анамастычная лексіка ў беларускай мастацкай літаратуры (В.Шур), 2002
 3. Уласнае імя ў соцыуме і мастацкім тэксце (В.Шур), 2015
 4. Беларуска-украінскія ўзаемадачыненні ў Рэчы Паспалітай: гісторыяграфічная рэканструкцыя (А.Я.Барсук), 2017
 5. Развитие декоративно-прикладного искусства Гомельщины 19-20 в. (Н.Герасимова), 2016
 6. Этычная педагогіка беларусаў (В.С.Болбас), 2004
 7. Этычная педагогіка беларусаў (В.С.Болбас), 2011
 8. Трудовое обучение/технический труд (9 кл.), 2014
 9. Слова ў мастацкім кантэксце: амонімы, метафары (В.В.Шур), 2013

10. Онім у мастацкім тэксце (В.Шур), 2006

11. Беларускія ўласныя імёны: беларуская антрапанімія і тапанімія (В.Шур), 2018

12. Ручное вышивание (Е.Тихонова), 2018

ГГУ им. Скорины

 1. Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў (В.С.Навак), 2013
 2. Крыніцы: анталогія лірыкі (І.Ф.Штэйнер)
 3. История риторики (Е.В.Ничипорик), 2004
 4. Методыка выкладання беларускай мовы (В.А.Ляшчынская), 2007
 5. Анамастыка, тэрміналогія і фразеалогія (М.У.Буракова), 2011
 6. Старабеларускі лексікон (М.Р.Прыгодзіч), 1997
 7. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў (П.У.Сцяцко), 1990
 8. Студэнту аб мове: прафесійная лексіка (В.А.Ляшчынская),2003
 9. Русско-белорусский словарь спортивной терминологии (Д.Д.Павловец),1998

10. Методыка выкладання беларускай мовы (М.Г.Яленскі), 2005

11. Методыка выкладання беларускай мовы. Маўленне (В.А.Ляшчынская), 2009

12. Красамоўства ў Беларусі (А.М.Булыка), 2002

13. Выбраныя працы па методыцы выкладання беларускай мовы (В.А.Ляшчынская), 2011

14. Методыка выкладання беларускай літаратуры (В.Я.Ляшук), 2002

15. Беларуская песенная лірыка (І.А.Бароўская), 2004

16. Беларуская навукова-тэхнічная тэрміналогія: фарміраванне, функцыянаванне, развіццё (Л.М.Мінакова), 2004

17. Лексіка народнайгаспадаркіўгаворках Мазырска-Прыпяцкага Палесся (А.А.Станкевіч), 2008

18. Сучаснаябеларускаямова:фразеалогія (В.А.Ляшчынская), 2010

19. Методыкавыкладаннябеларускаймовы. Заданнііпрактыкаванні (В.А.Ляшчынкая), 2015

20. Вопытлітаратурна-дыялектнагаслоўнікабеларускаймовы (У.В.Анічэнка), 1999

21. Буклет на английском языке – 3 шт.

22. Буклет на русском языке – 10шт.

23. Буклет русско-английский большой – 4 шт.

ГрГУ им. Я.Купалы

 1. Малыя жанры фальклоруГродзеншчыны (М.А.Даніловіч), 2017
 2. Мы з Санькам (І.Сяркоў), 2015
 3. Прыхінуцца да крыніцы (І.Жук), 2017
 4. Гісторыябеларускайжурналістыкі 16-19 ст. (І.А.Герасімчык), 2015
 5. ЭтнакультурныяіпрыродныятурыстычныярэсурсыГродзеншчыныіСувальшчыны, 2014
 6. Буклет на английском языке – 50 шт.

БГТУ

 1. Беларускі ручнік (В.Фадзеева),1994
 2. Беларуская кафля (набор открыток),
 3. Жыццёвы меланж (Р.Гарэцкі),2013
 4. Раслінны свет (тэматычныслоўник),2001
 5. Азбука на ўсе часы (М.Бацвінник), 2003
 6. Мастацтва беларускіх старадрукароў 16-18 ст. (В.Ф.Шматаў), 2000
 7. Асаблівасці навуковага стылю беларускай мовы ў кантэксце навукова-тэхнічнага перакладу (В.А.Кузьміч), 2013
 8. Мовы беларускага летапісання (В.К.Мароз), 2008
 9. Адраджэнне. Вера. Еднасць. Літаратурна-мастацкі альманах (выпуск 7)

10. Адраджэнне. Вера. Еднасць. Літаратурна-мастацкі альманах (выпуск 6, ч.1)

11. Адраджэнне. Вера. Еднасць. Літаратурна-мастацкі альманах (выпуск 6, ч.2)

12. Адраджэнне. Вера. Еднасць. Літаратурна-мастацкі альманах (выпуск 5)

13. Адраджэнне. Вера. Еднасць. Літаратурна-мастацкі альманах (выпуск 8)

14. Труды БГТУ. Научный журнал №5 (152), 2012

15. Труды БГТУ. Научный журнал №5 (143), 2011

16. Труды БГТУ. Серия V, выпуск 18, 2010

17. Труды БГТУ. Научный журнал №5 (169), 2014

18. Труды БГТУ. Научный журнал №5 (187), 2016

19. Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы (В.А.Кузьміч),2008

20. Сучасная беларуская арфаграфія. Правілы, трэніровачныя заданні, кантрольныя работы, заліковыя тэсты, даведкі (У.І.Куліковіч),2011

21. Тэарэтычныя і практычныя праблемы беларускай мовы ў працах У. Дубоўкі (У.І.Куліковіч),2011

22. Гісторыя беларускай літаратуры. Практыкум (М.В.Трус), 2015

23. Дзённік алімпіёніка (беларускаямоваі літаратура (У.Куліковіч),2017

24. Дзённік алімпіёніка (беларускаямоваі літаратура (У.Куліковіч),2016

25. Новае ў беларускай арфаграфіі. Правілы,заданні, тэсты, даведачны матэрыял (У.Куліковіч),2010

26. Гучанне беларускага слова. Асновыфанетыкі, арфаэпіі, графікі (У.Куліковіч),2016

27. Антология мудрости народа: 500 лет белорусского книгопечатания (И.В.Войтов), 2017

28. Комплексны лексічны слоўнік беларускай мовы (Л.М.Гамеза),2008

29. Беларуская мова (прафесійная лексіка): кароткі тэарэтычны курс і практычныя заданні (В.У.Русак),2017

30. Краиіазнаўстваікраязнаўства(В.У.Русак),2011

31. Слоўнік тыпу INSITU беларускай мовы, 2003

32. Сымон Будны: гуманіст і рэфарматар (І.В.Саверчанка),1993

33. Ніл Гілевіч, збор твораў (том 23)

34. Ян Райніс – Скарбы сусветнай літаратуры, 1993

35. Кукла декоративна тканевая – 1 шт.

36. Венок соломенный – 1 шт.

37. Панно соломенное в рамке – 1 шт.

38. Ткацкий инструмент - 1 шт.

39. Панно на дереве – 1 шт.

40. Диск – 1 шт.

41. Брошюра большая на английском языке – 1 шт.

42. Буклет на английском языке – 150 шт.

43. Буклет на английском языке большой -1 шт.

44. Буклет на русском языке большой -1 шт.

 

ГГТУ им. Сухого

1. Золотые купола Гомеля, 2017

2. Диск с информацией об университете – 1 шт.

3. Информационные буклеты об университете – 2 шт.

4. Рекламный журнал об университете – 1 шт.

5. Беларусь в современном мире. Материалы 5 международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 2017

6. Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления. Материалы 7 научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 2017

7. Гомель классический. Эпоха.Меценаты.Архитектура. (В.Ф.Морозов), 1997

8. Гомельская губерния: как все начиналось (И.Такоева),2014

9. История в судьбах и лицах (Н.Е.Демчихин),2012

10. Буклет на английском языке  - 29 шт.

 

РИПО

 1. Технология резьбы по дереву и бересте (В.А.Денисюк),2015
 2. Лепка. Учебное пособие (Л.В.Ровнейко),2015
 3. Монументально-декоративное искусство в интерьере (Н.В.Стельмашонок),2015
 4. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство (Г.Ф.Шауро),2015
 5. Технология росписи по дереву. Лабораторный практикум (Л.Н.Рыалева),2015
 6. Материаловедение и технология ручной вышивки (Л.А.Букач),2015
 7. Художественная резьба по дереву и бересте (С.В.Будьков),2016
 8. Беларуская мова (прафесійная лексіка): грамадскае харчаванне (Д.М.Чатырка),2016
 9. Беларуская мова (прафесійная лексіка): машынабудаванне (І.У.Абражэвіч),2016

10. Беларуская мова (прафесійная лексіка): сувязь, 2017

11. Беларуская мова (прафесійная лексіка): аўтаматызацыя (Т.В.Батура),2018

12. Беларуская мова (прафесійная лексіка): мастацтваідызайн (Т.М.Лапіцкая), 2018

МГУ им. Кулешова

 1. Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове (Я.Я.Іваноў), 2017
 2. Методологическая культура педагога: междисциплинарные основы и теоретическое содержание (Е.И.Снопкова), 2017
 3. Навіны «краёвыя» і замежныя ў польскамоўных выданнях другой паловы 16 ст. – першай чвэрці 17 ст. (В.І.Еўмянькоў), 2016 – 2 экз.
 4. Этнолингвистическое и лексикографическое описание говоров Могилевско-Смоленского пограничья (В.Б. Сузанович), 2016
 5. Гісторыя беларускай літаратуры першай трэці ХХ ст. (А.М.Макарэвіч), 2016
 6. Методыка выкладання беларускай мовыі літаратурнага чытання (Ж.С. Супрун), 2016
 7. Диск с информацией об университете – 1 шт.
 8. Диск «Слоўнік лінгвастылістычных і тэксталагічных тэрмінаў» - 1 шт.
 9. Деятельность общероссийских либеральных партий на территории Беларуси (1905-1918 гг.)(Д.С.Лавринович), 2015

10. Локальные цивилизации Средневековья: генезис и особенности (Я.Г.Риер), 2016

11. Газета «Універсітэцкі веснік» - 8 шт.

12. Археалагічнае вывучэнне курганнага могільникаУсход (І.А.Марзалюк), 2017

13. Финальный палеолит и мезолит Посожья (А.В. Колосов), 2015

14. Ключ к успеху (С.Н.Мачекин), 2018

15. Вузовская наука Беларуси (С.Г. Девяткова), 2017

16. Рекламные листовки об университете на английском языке – 25 шт.

17. Рекламные листовки «Летняя школа русского языка-2018» на русском языке – 7 шт.

18. Жанр радиодискуссии в британской и белорусской лингвокультурах (А.К. Шевцова), 2016

19. Шлях і пазнання: нарысы гісторыі беларускай літаратуры другой паловы ХХ ст. (Я.І. Клімуць), 2016

20. Конфессиональная ситуация в Могилевской области: региональные особенности и тенденции развития (В.В.Старостенко), 2014

21. Вербальныя сродкі камічнага ў беларускай драматургіі: канец XVI – пачатак ХХ ст. (В.І.Рагаўцоў), 2012

22. Педагогика музыкальных эвристик (Б.О.Голешевич), 2017

23. Асаблівасці ідыястылю Уладзіміра Караткевіча: лінгвакультуралагічны аспект (М.В. Абабурка), 2017

24. Фигурка из соломы – 2 шт.

25. Буклет на английском языке – 30 шт.

26. Листовка на английском языке – 27 шт.

НЦХТДМ

 1. Сборник рисунков «Калядная зорка», 2013
 2. Страна детства, радости и творчества (Е.Н.Левина), 2016
 3. Выхаванне на аснове традыцый беларускага народа: беларуская цацка (Т.М.Крыўко), 2017
 4. Мельница моды-2017
 5. Мельница моды-2016
 6. Мельница моды-2015
 7. Сборник рисунков «Калядная зорка», 2018
 8. Сборник рисунков «Калядная зорка», 2016
 9. Сборник рисунков «Калядная зорка», 2015

10. Сборник рисунков «Калядная зорка», 2014

11. Сборник рисунков «Калядная зорка», 2012

12. Буклет на русском языке – 1 шт

13. Буклет на английском языке – 1 шт.

14. Сборник рисунков «Дружат дети на планете», 2014

15. Сборник рисунков «Дружат дети на планете», 2016

16. Сборник рисунков «Дружат дети на планете», 2018

17. Диски – 2 шт.

18. Наборы открыток – 3 шт.

19. Фигурка соломенная «Олень» - 1 шт.

20. Гобелен «Верблюд» - 1 шт.

21. Национальный костюм – 1 шт.

22. Гобелен на деревянной рамке – 1 шт.

23. Кукла декоративная – 1 шт.

24. Ручники – 1 шт.

 

 

БНТУ

 

 1. Буклеты на русском языке – 43 шт.
 2. Буклеты на английском языке – 43 шт.

 

БарГУ

 

 1. Буклеты на русском языке – 30 шт.
 2. Буклеты на английском языке – 30шт.
 3. Диск с презентацией университета на русском и английском языках – 1 шт.
 4. Брошюра на китайском языке – 1 шт.
 5. Брошюра на туркменском языке – 2 шт.
 6. Брошюра на английском языке – 2 шт.
 7. Брошюра на русском языке – 1 шт.
 8. Брошюра на турецком языке – 1 шт.
 9. Каталог на русском и китайском языках – 1 шт.

10. Каталог на русском и вьетнамском языках – 1 шт.

11. Каталог на русском языке – 1 шт.

12. Фотоальбом на русском и английском языках – 1 шт.

13. Полотенце льняное декоративное – 1 шт.

14. Салфетка льняная декоративная – 1 шт.

15. Прихватка льняная декоративная – 1 шт.

16. Закладка льняная декоративная – 1 шт.

17. Картина – 1 шт.

 

БГУ

 

 1. Буклет на русском, английском и китайском языках – 8 шт.
 2. Буклет на английском языке –111шт.
 3. Бкулеты русско-английские – 2 шт.
 4. Буклет на русском языке – 30 шт.
 5. Буклет на китайском языке – 10 шт.
 6. Листовка на английском языке – 37 шт.
 7. Брошюра на английском языке – 345 шт.
 8. Открытка – 20 шт.
 9. Буклеты «Студент на неделю» - 16 шт.

10. Беларускае мастацтва слова XX ст. у еўрапейскім літаратурным кантэксце (Лявонава В.А.), 2014

11. Германізмы ў беларускай мове, 2015

12. Фальклор і беларуская літаратура ў люстэрку міфалогіі (Т.І.Шамякіна),  2016 – 2 шт.

13. Сучасная беларуская мова: зборнік практыкаванняў, 2015 – 2 шт.

14. Мова беларускага заканадаўства XX стагоддзя: генезіс і эвалюцыя (Г.І.Кулеш), 2015

15. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы (С.М.Запрудскі), 2017

16. Беларуская мова і мовазнаўства: XIX стагоддзе, 2013

17. Фальклорная няказкаввая проза (Р.М.Кавалёва), 2012

18. Беларуская літаратура і гісторыя (У.Г.Кароткі), 2013

19. Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі (Т.У.Падаляк), 2016

20. Канфесіянальныя архівы Беларусі XVIIIстагоддзя - пачатку XX ст. (З.В.Антановіч), 2016

21. Сучасная беларуская мова (Т.Л.Чахоўская), 2017

22. Внешняя политика Республики Беларусь (А.В.Тихомиров), 2015

23. Методыка рэдагавання (С.В.Зелянко), 2017

24. Интеллектуальная элита Беларуси: основоположники белорусской науки и высшего образования, 2017 – 2 шт.

 

БрГТУ

 

 1. Буклеты на английском языке – 24шт.
 2. Буклеты на английском языке – 15шт.
 3. Буклеты на английском языке – 15шт.
 4. Буклеты на английском языке  - 5 шт.
 5. Буклеты на английском языке  - 5 шт.
 6. Буклеты на английском языке  - 5 шт.
 7. Буклеты на английском языке  - 5 шт.

 

БрГУ им. Пушкина

 

 1. Буклеты на английском языке – 7шт.

 

ПГУ

 

 1. Буклет на английском языке – 47шт.
 2. Буклет на английском языке большой – 4 шт.
 3. Буклеты на русском языке – 4 шт.

 

РЦИТТ

 1. Буклеты на английском языке – 10 шт.
 2. Буклеты на русском языке – 10 шт.
 3. Рекламные материалы по атомной энергии – 20 шт.
 4. Декоративное панно «Пейзаж» - 1 шт.
 5. Панно «Крепость» - 1 шт.
 6. Буклет «Радиоактивность: несекретные материалы» - 10 шт.

 

РУП «Издательство «Пачатковая школа»

 1. Беларусь - наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта РБ першакласніку, 2016
 2. Камплект "Партрэты класікаў беларускай літаратуры" 2018
 3. Беларусь у асобах (В.Стэльмах), 2011
 4. Беларуская арфаграфія: апавяданні i гісторыі (Іўчанкаў B.I.), 2010
 5. Беларускі правапіс у апорных схемах: паводле новай рэдакцыі (Іўчанкаў B.I.), 2013
 6. Имя её - Граница: фотоповесть и очерки о пограничниках Гродненского пограничного отряда
 7. Стыльна па-беларуску: комплексны даведнік па культуры маўлення (В.У. Бандаровіч), 2013
 8. Гучанне беларускага слова. Асновы фанетыкі, арфаэпіі, графікі. Тэорыя, тэсты (У.Г Куліковіч), 2016
 9. Наша Беларусь (О.В.Ванина), 2018
 10. Изучаем Беларусь. Статистика для школьников, 2016
 11. Пазакласнае чытанне 1(2) кл. – сшытак 2, 5
 12. Беларуская мова. Тэматычны кантроль 2, 3 кл.
 13. Літаратурнае чытанне. Рабочы сшытак 3, 4 кл.
 14. Мова – наша спадчына. Дадатковыя практыкаванні 2, 3 кл.
 15. Вакол мяне – дзівосны свет. Дапаможнік для настаўніка 2 кл.
 16. Вакол мяне – дзівосны свет. Рабочы сшытак 2 кл.
 17. З імі слаўна забаўляцца. Дапаможнік для настаўніка 1 кл.
 18. З імі слаўна забаўляцца.Рабочы сшытак 1 кл.
 19. Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь – 2 экз.
 20. Герб, сцяг, гімн – дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь.

МГУП

 1. В лучезарной дали: сборник поэзии и прозы, посвященный Году культуры, 2016
 2. Живая память о войне. Воспоминания участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны (Ю. М. Бубнов), 2014
 3. Живая память о войне. Воспоминания участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны (Ю. М. Бубнов), 2015
 4. Лоевский плацдарм: монография (Ф. А. Свинтицкий), 2014
 5. Магілёўская вобласць: фотаальбом, 2007
 6. Победное «Ура»: сборник поэзии и прозы, посвященный 70-летию Великой Победы, 2015
 7. С юбилеем, Могилёв! Сборник посвящён 750-летию Могилёва (И. И. Сивенкова), 2017
 8. Социологические очерки народного здоровья (М. М. Бубнов), 2008
 9. Рекламный буклет на английском языке – 235 шт.

10. Русско-английский рекламный буклет – 25 шт.

 

ВГУ им. П.М.Машерова

 

 1. Гісторыя культуры Беларусі (Л.Лыч), 1997
 2. Гісторыя культуры Беларусі (С.А.Парашкоў), 2004
 3. Гісторыя культуры Беларусі (Н.Я.Патапенка), 2009
 4. История Беларуси в документах и материалах (И.Н.Кузнецов), 2000
 5. История Беларуси: учебное пособие для студентов вузов (Я.И.Трещенок), 2003
 6. История Беларуси: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования (Я.И.Трещенок), 2005
 7. История Беларуси в контексте европейской истории (П.И.Бригадин), 2007
 8. Хрестоматия по Истории Беларуси: учебное пособие для студентов учебных заведений по историческим специальностям (часть 1), (Я.И.Трещенок), 2008
 9. Хрестоматия по Истории Беларуси: учебное пособие для студентов

Учреждений высшего образования по историческим специальностям (часть 2, книга 1), (Я.И.Трещенок), 2012

10. Хрестоматия по Истории Беларуси: учебное пособие для студентов

Учреждений высшего образования по историческим специальностям (часть 2, книга 2), (Я.И.Трещенок), 2012

11. История Беларуси в контексте европейской цивилизации (С.А.Елизаров), 2014

12. История Беларуси в контексте мировых цивилизаций (В.И.Голубович), 2016

13. История Белоруссии (М.В.Довнар-Запольский), 2003

14. Методыка выкладання беларускай літаратуры (Л.В.Асташонак), 2002

15. Методыка выкладання беларускай мовы. Сучасная лінгвадыдактыка (М.Г.Яленскі), 2005

16. Методыка выкладання беларускай мовы: практыкум (М.Г.Яленскі), 2006

17. Методыка выкладання беларускай мовы(М.Г.Яленскі), 2007

18. Русско-белорусский словарь (том 1), 2005

19. Русско-белорусский словарь (том 2), 2005

20. Русско-белорусский словарь (том 3), 2005

21. Слоўнік сучаснай беларускай мовы (У.М.Завальнюк), 2010

22. Художественная культура Витебска с древности до 1917 года (А.В.Русецкий), 2001

23. Мастацкая культура Аршанскай зямлі ў канцы X-XIXст. (А.У.Русецкі), 2002

24. Мастацкая культура Віцебскага Паазер'я (А.У.Русецкі), 2005

25. Художественная культура Витебщины: Поозерье, Подвинье, Верхнее Поднепровье (А.В.Русецкий), 2008

26. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэбна-метадычны комплекс (С.В.Мартынкевіч), 2007

27. Развіццё камунікатыўнай кампетенцыі школьнікаў пры вывучэнні беларускай мовы (5-6 кл.) (С.В.Мартынкевіч), 2010

28. Сучасны ўрок беларускай мовы: тэорыя і практыка навучанн: метадычныя рэкамендацыі (С.В.Мартынкевіч), 2015

29. Гісторыя беларускай зямлі ва ўласных імёнах: па слядах Дзён пісьменства (Г.М.Мезенка), 2015

30. Развіццё творчых здольнасцяў вучняў: З вопыту работы філіяла кафедры літаратуры (В.І.Русілка), 2017

31. Славянские ценности в коммуникативном пространстве регионов (В.А.Маслова), 2017

32. Ономастика Беларуси. Антропонимия (А.М.Мезенко), 2017

33. Портретная живопись Беларуси (А.В.Медвецкий), 2017

34. Стилизация как методическое средство взаимосвзяи натурного и декоративного рисования (Е.О.Соколова), 2017

35. “Беларускі напеў” Вытинанка

36. «Белорусский натюрморт» (х/м) М.В.Бондаренко

37. Молодость. Интеллект. Инициатива: материалы V международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 2017

38. XI Машеровские чтения: материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 2017

39. Эпоха талантливых – диалог времени и творчества (Лавринович), 2014

40. The Youth of the 21st Centre: Education, Science, Innovations. 2017

41. Диск с информацией об университете

42. Картина большая

43. Картина средняя

 

МФЭК

 1. Буклет на английском языке – 30 шт.

 

БрГУ им. Пушкина

 1. Буклет на английском языке – 31 шт.
 2. Листовка на английском языке – 10 шт.

 

РЦЭК

 1. Буклет на русском языке – 25 шт.

 

ВГТУ

 1. Буклет на английском языке –20 шт.
 2. Листовка на английском языке – 68 шт.

 

БРУ

 1. Буклет на английском языке –40 шт.

 

МГЛУ

 1. Листовка на английском языке – 50 шт.

 

БГЭУ

 1. Брошюра на английском языке – 50 шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Логотип БНТУ